FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN´s topmøde i New York i 2015. Der er 17 mål og 169 delmål, der frem mod 2030 forpligter alle medlemslandene til at arbejde for en mere bæredygtig udvikling for mennesker, natur og klima.

FN ́s Verdensmål er en effektiv og målbar ledestjerne for branchens klimaindsats og fremtidens bæredygtige værdikæde i kaffeproduktionen.

Medlemmer af Brancheforeningen for Kaffe og Te, arbejder selvstændigt og individuelt med FN ́s Verdensmål. På tværs at branchen fokuseres der især på Verdensmål 8, som omhandler anstændige job og økonomisk vækst, og på Verdensmål 12, som omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Således er arbejdet med at forbedre kaffeproduktionen socialt, miljø- og klimamæssigt også et arbejde med FN’s Verdensmål.

Brancheforeningen for Kaffe og Te tilbyder gratis undervisningsmateriale til danske skoleelever. I materialet er FN ́s Verdensmål en integreret del af klimaafsnittet, hvor eleverne bl.a. arbejder med FN’s Verdensmål 1, 4, 8, 12, 13 og 15.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.