Volumen

Årene med corona har været usædvanlige år når det kommer til kaffe. Det handler primært om det faktum at vores kaffeforbrug ændrede sig og vi rykkede vores kaffeforbrug fra det ydre sociale liv og hjem i privaten.

Vi så en stigning i kaffesalget i detailhandlen mens den kaffe, der normalt sælges og drikkes på restauranter, caféer og arbejdspladser lå helt stille fordi landet i lange perioder var lukket ned. Samlet set stiger volumen en smule i 2021 i forhold til året før. 

Alligevel er det stadig væsentlige mængder kaffe, vi indtager hvert år. Målt i tons ligger danskernes forbrug på over 23.000 tons i 2021.

Nedenstående graf viser udviklingen fra 2014 til 2021.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.