Sorter

Der findes mere end 60 kaffesorter, men i praksis skelnes der mellem de tre mest anvendte.

ARABICA
Bønnerne til Arabicakaffe kommer fra et træ, som går under det botaniske navn “Ægte Kaffe” og stammer fra Etiopien. Arabica betragtes som den kaffe, der har den bedste smag. Desværre er udbyttet også det laveste, da sorten er mere sårbar over for sygdomme, parasitter og insektangreb. Arabica udgør 70-75 % af verdens kaffeproduktion.

ROBUSTA
Robusta er en hårdfør kaffetype, som kan dyrkes helt ned i de kølige lavlandsområder. Bønnernes smag er besk og kraftig, hvilket har betydning for prisen, som er lavere end Arabica. Robusta findes i en lang række varianter og kvaliteter. Hver variant har sin særlige smag og karakter, som afhænger af forholdet mellem art, klima, vækstforhold på plantagen, jordbund samt forarbejdning af kaffen. På grund af dens hårdføre natur indeholder sorten en stor modstandskraft over for sygdomme og har generelt en større tolerance i forhold til levested. Netop derfor dyrkes Robusta stadigt flere steder. I dag er op mod 25 % af verdens kaffeproduktion Robusta kaffe. Den dyrkes hovedsageligt i Indonesien og Afrika. Robusta er nærmest udrikkelig i rå form, men den arter sig, så snart den blandes med f.eks. Arabica.

LIBERICA
Liberica er en lavlandskaffe, som smager både besk og kraftig. Sorten er reelt uden indflydelse på verdensmarkedshandlen, idet den kun udgør under 1 % af den samlede kaffeproduktion. Liberica dyrkes kun i Vestafrika og importeres ikke til Danmark.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.