Kaffens værdikæde

Kaffens vej fra spire til kop går hele vejen fra bondens dyrkning, høst og forarbejdning, via pakning og distribution, til brygning og konsumering af den færdige kop kaffe hjemme hos forbrugeren.

En mere bæredygtig kaffeproduktion involverer således mange aktører og interessenter, og for at fremtidssikre verdens produktion af kaffe, er der brug for at foretage forbedrende tiltag på tværs af hele værdikæden.

Kaffens værdikæde fra spire til bønne til kop:

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.