Hvis kaffen ikke smager

Mange faktorer kan spille ind, hvis kaffen ikke smager som den skal:

Vandets temperatur
Vandet kan enten være for varmt eller koldt. Den optimale temperatur er ca. 96 grader. En for høj temperatur kan resultere i en besk kaffe, mens en for lav temperatur ikke formår at udnytte kaffens aromastoffer optimalt.

Forkert formalingsgrad i forhold til bryggemetoden
Formalingsgraden skal tilpasses den tid, “maskinen” bruger på at aflevere vandet. Jo længere tid, desto finere formalingsgrad.

Forkert kontakttid mellem vand og kaffe
Kaffen løber for hurtigt eller for langsomt igennem kaffen. Et vandgennemløb på ca. 5 minutter er optimalt.

Forholdet mellem kaffemængde og maskinens kapacitet
Specielt i store kaffemaskiner er det vigtigt at tilberede mindst 3/4 af maskinens kapacitet. Ellers bliver kontakttiden mellem kaffe og vand for kort.

Ujævn kaffemængden i filter
Hvis kaffen ligger skråt i filteret, opnår en del af kaffen ikke kontakt med vandet. Sørg derfor for at fordele kaffen jævnt i filteret.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.