Alzheimers, Demens & Parkinsons

Kan kaffe hjælpe med at forebygge svækkelse af åndsevnerne hos ældre voksne?
Forskningen tyder på, at et regelmæssigt, moderat kaffeforbrug udsætter svækkelse af åndsevnerne i takt med, at vi bliver ældre. Det gælder især hos kvinder og specielt hos personer over 80 år.

Hvordan udsætter kaffe svækkelse af åndsevnerne i takt med, at vi bliver ældre?
Den nøjagtige mekanisme bag kaffens gavnlige virkning på de intellektuelle funktioner hos ældre voksne kendes vi ikke, dog spiller koffein, men også andre komponenter i kaffe såsom antiinflammatoriske stoffer, muligvis en rolle.

Er ældre specielt modtagelige for kaffes gunstige virkninger på åndsevnerne?
Ja. I mange studier ser det ud til, at unge og ældre reagerer forskelligt på virkningerne af koffein i kaffe. Generelt er ældre mere modtagelige for kaffes/koffeins beskyttende virkninger på aftagende mental præstation end yngre er.

Er det mindre sandsynligt, at jeg vil får alzheimers sygdom, hvis jeg drikker kaffe?
Det er det for tidligt at udtale sig om, men hovedparten af studier tyder på, at ældre, som drikker moderate mængder kaffe regelmæssigt gennem hele livet, måske har mindre risiko for at udvikle alzheimers sygdom end ikke-kaffedrikkere. Der er dog behov for mere forskning, før vi har klarhed over dette.

Hvor meget kaffe skal jeg drikke for at mindske min risiko for at få alzheimers sygdom?
Det er for tidligt at drage endelige konklusioner, men det ser ud til, at ældre, som regelmæssigt drikker moderate mængder kaffe, dvs. 3-4 kopper koffeinholdig kaffe, måske har mindre risiko for at udvikle alzheimers sygdom end ikke-kaffedrikkere.

Hvordan virker kaffe på alzheimers sygdom?
Vi kender ikke virkningsmekanismerne endnu, og der er behov for mere forskning.

Er der lavere risiko for, at jeg vil få parkinsons sygdom, hvis jeg drikker kaffe?
Muligvis. Forskningen tyder på, at et regelmæssigt, moderat forbrug af kaffe måske kan reducere eller udsætte udviklingen af parkinsons sygdom hos mænd samt også hos kvinder, som ikke får hormonbehandling.

Hvor meget kaffe skal jeg drikke for at reducere min risiko for at få parkinsons sygdom?
Den optimale mængde kaffe er ikke fastlagt, men de positive virkninger er rapporteret for et moderat forbrug (3-4 kopper om dagen).

Hvordan reducerer kaffe risikoen for parkinsons sygdom?
Det er sandsynligt, at koffeinet er ansvarligt for kaffes mulige gavnlige virkning. Der er dog behov for yderligere belysning af den nøjagtige virkningsmekanisme.

Er der mindre risiko for, at jeg får et slagtilfælde, hvis jeg drikker kaffe?
Den seneste forskning tyder på, at moderate kaffeindtag muligvis kan mindske risikoen for at få et slagtilfælde.

Hvor meget kaffe skal jeg drikke for at reducere min risiko for at få et slagtilfælde?
Forskningen tyder på, at personer som drikker ca. 3-4 kopper koffeinholdig kaffe, muligvis har mindre risiko for at få et slagtilfælde end ikke-kaffedrikkere.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.