EU Green Deal

I december 2020 vedtog EU en klimalov, kaldet EU Green Deal. Formålet med loven er at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050. På vejen dertil skal EU allerede i 2030 være i mål med at reducere den samlede CO2-udledningen med minimum 55 % i forhold til 1990-niveauet. Med det som overordnet mål har EU igangsat store lovgivningspakker og regulativer med krav og målsætninger – også indenfor fødevarer og kaffe.

Med EU Green Deal stiller EU krav om en stram tilpasning af kaffeproduktionen i en mere bæredygtig retning, og tvinger hele værdikæden, også uden for Europa, til at imødekomme nye miljøkrav. Kravene omfatter bl.a. reduktion af udledning af drivhusgasser, og at kaffeproducenter og deres samarbejdspartnere skal sikre anvendelse af alternative dyrkningsmetoder – fx økologisk landbrug, vandbesparende teknologier og brug af miljøvenlige pesticider og gødning.

Indsatsen vil kræve store investeringer i miljøvenlige teknologier og nye produktionsmetoder, som generelt skal sikre en mere bæredygtig forsyningskæde og et ansvarligt forbrug. Således sætter EU Green Deal yderligere fart på den igangværende, bæredygtige omstilling af verdens kaffeproduktion.

Afskovning

Hvad angår kaffe og en række andre fødevarer, sætter EU særligt fokus på afskovning. EU’s ambition er at bidrage til at stoppe den mangeårige fældning af verdens skove, som især sker for at skabe plads til fødevareproduktion.

I 2025 bliver det lovpligtigt, at producenter af de varer, der indeholder enten palmeolie, kakao, oksekød, soja eller kaffe, skal kunne dokumentere, at den er produceret afskovningsfrit, altså helt uden fældning af skov. Sideløbende vil EU plante 3 milliarder nye træer indenfor EU’s grænser.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.