Klima

Kaffen er klimaudfordret

Klimaforandringerne har stor effekt på de kaffeproducerende lande. Udfordringerne er alvorlige og påvirker hele værdikæden – kaffens vej fra spire til kop.

De ekstreme vejrforhold i de kaffeproducerende lande – fra varme og tørke til massive vandmasser – truer kaffens habitat og vækstbetingelser, afkast og volumen.

Nye innovative dyrkningsmetoder er under udvikling, og i alle led af kaffens værdikæde, arbejdes der målrettet med initiativer, der skal fremtidssikre kaffeproduktionen og lette klimaaftrykket.

Den danske kaffebranche har fokus på at øge målbarheden og integrere vigtige miljøhensyn. Arbejdet sker i tæt parløb med samarbejdspartnere i de kaffeproducerende lande, hvor uddannelse, dokumentation og en miljømæssig ansvarlig produktion er et fællesanliggende.

Kaffe er den anden mest handlede vare i verden

Der produceres, handles og drikkes enorme mængder kaffe hver eneste dag, hele året rundt og på tværs af kontinenter. Samtidig viser klimaregnestykket, at det globale kaffeproduktion og forbrug efterlader et betydeligt klimaaftryk.

Derfor arbejdes der med en lang række initiativer og indsatser, der skal bidrage til at reducere klimabelastningen i alle led. Nogle af de vigtigste indsatser sker gennem udvikling af nye og mere klimavenlige produktionsmetoder, en mere grøn transport samt emballager af genanvendte materialer. Ligeledes foretages der enorme investeringer i nye teknologier, der skal reducere både energiforbrug og miljøforurening.

Et særskilt fokus er rettet mod initiativer, der imødekommer EUs Green Deal, hvor ambitiøse mål er sat for at begrænse bl.a. afskovning, og frem mod 2030 er det besluttet, at en betydelig skovrejsning skal gennemføres som en del af unionens klimamål om at være klimaneutral i 2050.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.