Bæredygtig kaffe

Kaffe er en delikat og sart afgrøde

Kaffebønder verden over kæmper med konsekvenserne af klimaforandringer og lave råvarepriser. Fairtrade er med til at sikre fremtidens kaffeproduktion. 70-80 % af verdens kaffe dyrkes af 25 millioner småbønder, og mange af dem lever i fattigdom og rammes hårdt af klimaforandringer. Ifølge The Climate Institues rapport The brewing storm vil kun halvdelen af de arealer, der dyrkes på i dag, være egnet til kaffeproduktion i 2050.

Med valg af Fairtrade-kaffe, er du med til at understøtte, at bønderne i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair pris for deres kaffebønner.

Udover minimumsprisen for råvaren tjener bønderne også en Fairtrade-bonus. Den investerer de i projekter til gavn for dem, deres familier og lokalsamfundet. Bønderne bruger for eksempel deres bonus på skoler, sundhedspleje og optimering af kaffeproduktionen. Det betyder, at bønderne kan forbedre både deres arbejdsliv og deres sociale liv. Samtidig foregår produktionen under forhold, som tager hensyn til miljøet.

Alle Fairtrade-producerede kaffebønner kan spores tilbage til det kooperativ, de er produceret i. Hver gang du drikker en kop Fairtrade-kaffe, ved du derfor, at den er produceret under høje etiske standarder.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.