Bæredygtighed

Vi danskere hiver Fairtrade-mærkede produkter ned af hylderne som aldrig før. Salget af de Fairtrade-mærkede produkter steg med 11% i 2019 , hvilket flere peger på skyldes, at danskerne i stigende grad er blevet mere bevidste om deres globale samfundsrolle.

Væksten betyder, at hver dansker har et gennemsnitligt årligt forbrug på 197 kroner på Fairtrade-produkter i 2019 mod 178 kroner i 2018. Det er rundt regnet en 20’er til forskel. De 20 kroner betyder blandt andet, at bønderne modtager 2 millioner kroner ekstra i Premium-midler til udviklingsprojekter. Stigningen kommer blandt andet fra kaffe og bananer. Kaffe er steget med 8 % i volumen, hvorimod bananer er steget med 26 % i volumen i 2019.

Stort udvalg af Fairtrade-kaffe
Når du vælger Fairtrade-kaffe, er du med til at understøtte, at bønderne i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair pris for deres kaffebønner.

Udover minimumsprisen for råvaren tjener bønderne også en Fairtrade-bonus. Den investerer de i projekter til gavn for dem, deres familier og lokalsamfundet. Bønderne bruger for eksempel bonussen på skoler, sundhedspleje og optimering af kaffeproduktionen. Det betyder, at bønderne kan forbedre både deres arbejdsliv og deres sociale liv. Samtidig foregår produktionen under forhold, som tager hensyn til miljøet.

Alle Fairtrade-producerede kaffebønner kan spores tilbage til det kooperativ, de er produceret i. Hver gang du drikker en kop Fairtrade-kaffe, ved du derfor, at den er produceret under høje etiske standarder.

Læs mere om mærkningsordningerne:

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om kaffe. Materialet er udviklet til eleverne i udskolingen og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.