Dyrkning og høst

Fra spire til bønne
Kaffe dyrkes meget forskelligt alt efter i hvilket land og på hvilken egn kaffen gror. Derudover spiller vækstforhold, klima, økonomiske ressourcer samt den menneskelige viden og erfaring en væsentlig rolle. Faktorer som også – i sidste ende – bestemmer kaffens kvalitet.

Moderne dyrkningsmetoder adskiller sig ikke væsentligt fra ældre tiders. Langt størstedelen af det krævende og hårde arbejde ude i kaffeplantagerne foregår stadigvæk med håndkraft. Efter høsten skal kaffebønnerne frigøres for frugtkød og hinder. Det foregår med hjælp fra to metoder:

Den våde metode
Kaffebærrene føres fra kanaler med rindende vand til en afpulper. En afpulper er et valseværk, hvor frugtkødet fjernes. Herefter føres bønnerne videre til fermenteringstanke. Her undergår bønnerne en kontrolleret gæringsproces, som påvirker kaffens smag og giver en mere fyldig, sød og frisk smag. Efter 12-24 timer stopper man processen ved at transportere bønnerne i koldt vand til tørreområdet, hvor de tørres i solen i 4-5 dage. På de store kaffefarme bruger man tørremaskiner – store metaltromler, som cirkulerer varm luft – og så er tørretiden kun ca. 24 timer. Den våde metode er en mere nænsom, men også noget dyrere, metode og kræver store vandforsyninger. Den bruges derfor mest på store kaffefarme i Syd- og Centralamerika.

Den tørre metode
Dette er den oprindelige metode, hvor man tørrer kaffebærrene i solen, og derefter “knækker” bønnerne fri. De hele kaffebær lægges i et tyndt lag og tørres i solen i 2-3 uger på tørrepladser. Kaffebærrene vendes med skrabere adskillige gange i løbet af dagen for, at de kan tørre jævnt. For at beskytte bærrene mod fugt om natten, samles de om aftenen sammen i bunker, der dækkes til. Efter 2-3 uger er frugtkødet tørret ind, og bærrene bliver transporteret til afpulperen, hvor frugtkødet fjernes. Til sidst sorteres og klassificeres bønnerne, inden de er klar til gæring og tørring. Kaffe, som er forarbejdet efter den våde metode, har en friskere og mere syrlig smag end kaffe, der er forarbejdet efter den tørre metode. Kaffebondens arbejde er nu slut, og kaffen sælges til grossister og eksporthandlere, hvor den kommes i sække á 60 kg (i Colombia pakker man dog i sække á 70 kg) og er klar til at blive handlet med. Faktisk er kaffe den 2. mest solgte vare i verden – efter olie og foran kul, kød, hvede og sukker.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.