Vidensråd for Forebyggelse

Vidensråd for Forebyggelse har udarbejdet en stor dansk rapport om kaffe, sundhed og sygdom.

Rapporten har fokus på kaffens betydning for kroppens sundhed og sygdom – bl.a. de store folkesygdomme:

  • Kræft
  • Hjertekarsygdom
  • Osteoporose
  • Type 2-diabetes
  • Alzheimers, Demens & Parkinsons
  • Graviditet

Konklusion:
Rapporten konkluderer således samlet, at et moderat indtag på 3-4 kopper kaffe om dagen har en overbevisende beskyttende effekt mod udvikling af type 2-diabetes og Parkinsons sygdom. Nyere studier tyder også på, at kaffe kan mindske risikoen for blodprop og blødning i hjernen. Andre studier peger i retningen af, at et kaffeindtag sænker den samlede kræftrisiko og beskytter mod Alzheimers sygdom, selvmord og depression samt kræft i mundhule, svælg, lever, tyk- og endetarm samt livmoder. Her er der dog brug for mere forskning. Der er desuden nogle få grupper, dvs. personer med en angstlidelse, gravide og personer, der har et lavt kalciumindtag, der skal være lidt varsomme med kaffeindtaget.

Læs den fulde rapport her

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.