Vidensråd for Forebyggelse

I maj 2012 offentliggjorde Vidensråd for Forebyggelse en stor dansk rapport om kaffe, sundhed og sygdom. I september 2015 er denne rapport revideret med ny forskning og info.

I 2011 etablerede TrygFonden og LægeforeningenVidensråd for Forebyggelse. Et uafhængigt råd, der arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed i bred forstand. Vidensråd for Forebyggelse har bl.a. fået til opgave at samle og vurdere den videnskabelige litteratur om kaffens betydning for sundhed og sygdom.

Rapporten har fokus på kaffens betydning for kroppens sundhed og sygdom – bl.a. de store folkesygdomme:

  • Kræft
  • Hjertekarsygdom
  • Osteoporose
  • Type 2-diabetes
  • Alzheimers, Demens & Parkinsons
  • Graviditet

Konklusion – maj 2012:
Rapporten konkluderer således samlet, at et moderat indtag på 3-4 kopper kaffe om dagen har en overbevisende beskyttende effekt mod udvikling af type 2-diabetes og Parkinsons sygdom. Nyere studier tyder også på, at kaffe kan mindske risikoen for blodprop og blødning i hjernen. Andre studier peger i retningen af, at et kaffeindtag sænker den samlede kræftrisiko og beskytter mod Alzheimers sygdom, selvmord og depression samt kræft i mundhule, svælg, lever, tyk- og endetarm samt livmoder. Her er der dog brug for mere forskning. Der er desuden nogle få grupper, dvs. personer med en angstlidelse, gravide og personer, der har et lavt kalciumindtag, der skal være lidt varsomme med kaffeindtaget.

Konklusion – september 2015:
Rapportens overordnede konklusion er uændret, men inden for enkelte områder i rapporten er der foretaget justeringer. De væsentligste justeringer er foretaget i kapitlerne om total dødelighed, osteoporose og hjerte-kar-sygdom. Blandt andet har ny forskning vist, at kaffe tilsyneladende ikke øger risikoen for knoglebrud hos kvinder eller mænd. Der er fortsat behov for flere langtidsundersøgelser, der kan belyse effekten af kogekaffe, stempelkaffe og espressokaffe på risikoen for hjertekarsygdom. Rapporten konkluderer fortsat, at et moderat kaffeindtag overordnet set er uskadeligt, og ligefrem kan være godt for helbredet.

Læs den fulde rapport her

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation tilbyder et spændende tværfagligt undervisningsforløb om kaffe. Materialet er udviklet til eleverne i udskolingen og inddrager elementer fra geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.