Sports Performance

Kan kaffe forbedre min præstation, når jeg dyrker fysisk aktivitet?
Ja – forskning viser, at koffein i kaffe er et ’ergogent hjælpemiddel’, hvilket betyder, at det kan forbedre den fysiske præstation.

Skyldes den gunstige effekt af kaffe koffein?
Ja – kaffeindtagelsens positive effekt på sportspræstationer stammer fra koffeinet i kaffen. Der er evidens for, at koffein kan forbedre den fysiske præstation.

Hvilke fordele har kaffe/koffein for udholdenhedsaktivitet?
Nye studier viser, at koffein ved længerevarende fysisk aktivitet ved lav intensitet, f.eks. løb, cykling eller roning, forbedrer ”time trial-præstationen” (tiden, det tager at gennemføre en bestemt distance), forlænger tiden indtil udmattelse, og muligvis reduceres muskelsmerter også.

Hvilke fordele har kaffe/koffein for fysisk aktivitet ved høj intensitet?
Ved kortvarig fysisk aktivitet ved høj intensitet kan koffein muligvis medvirke til at opretholde og forbedre præstationerne ved kortdistanceløb og spring. Dette kan være gavnligt ved sportsgrene som f.eks. fodbold og rugby, hvor denne type aktiviteter indgår. Yderligere forskning er dog nødvendig for at bekræfte denne effekt.

Hvor hurtigt og længe varer den gunstige effekt?
Efter indtagelse af kaffe/koffein vil man mærke effekten af koffein efter ca. 20 minutter. Den gunstige effekt aftager gradvist, efterhånden som kroppen nedbryder koffeinen.

Hvor meget kaffe skal jeg drikke for at mærke denne effekt?
Studier har hos trænede atleter fundet, at små til moderate mængder koffein (3-6 mg/kg legemsvægt) forbedrer sportspræstationer effektivt. Det svarer til 2-4 kopper koffeinholdig kaffe. For motionisters vedkommende kender vi ikke det eksakte dosis kaffe.

Forbedrer andre koffeinholdige drikke også sportspræstationer?
Forskningen viser, at de positive effekter som kaffe har på sportspræstationer er relateret til koffeinet. Det er derfor sandsynligt, at andre koffeinholdige drikke også vil forbedre sportspræstationer.

Hvordan hjælper koffein med at forstærke min præstation?
Forskningen tyder på, at koffein øger frisættelsen af adrenalin. Dette forstærker energiforbrændingen og forbedrer blodgennemstrømningen i muskler og hjerte. Som følge deraf kan koffein muligvis moderere udmattelse og påvirke vurderingen af anstrengelse, opfattede smerter og energiniveauer, som tilsammen sandsynligvis fører til en forbedret præstation.

Jeg har hørt, at kaffe er vanddrivende og bør undgås før fysisk aktivitet. Er det rigtigt?
Selv om koffein kan have en let, kortvarig vanddrivende effekt, viser ny forskning, at et moderat forbrug af koffein ikke øger risikoen for dehydrering under fysisk aktivitet.

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.