Antal kopper

Tiden med corona og meget hjemmearbejde er forbi, og det kan måles på kaffeforbruget. Selvom danskerne stabilt har drukket omkring 4.5 milliarder kopper kaffe årligt i de seneste år, så har niveauet siden 2022 været faldende, og lander i 2023 på et indtag tæt på 4 milliarder kopper kaffe.

Det lille fald i antallet af kopper kaffe skyldes bl.a., at kaffepausen i vores hverdag i høj grad er forbundet med arbejde eller sociale aktiviteter. Vi nyder en kop kaffe med kollegaerne i en velfortjent pause, eller på en café med gode venner og familie. De mængder kaffe, som indtages “out of home” på job, café og restaurant, er ikke med i denne opgørelse, som udelukkende viser kaffen, vi køber i supermarkedet.

De nyeste tal og opgørelsen for 2023 ender med et fald i forhold til 2022 på 1.4 milliarder kopper kaffe. Det er dog stadig et imponerende antal for et lille land med små seks millioner indbyggere.

Se udviklingen i antal kopper kaffe i årene 2014 til 2023:Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.