Antal kopper

Tiden med corona har haft stor indflydelse på hele verden – også vores kaffeforbrug. Selvom danskerne stabilt har drukket omkring 4.5 milliarder kopper kaffe om året, så var niveauet ustabilt i perioden med corona.

Det skyldes, at kaffepausen i vores hverdag i høj grad er forbundet med sociale aktiviteter. Vi nyder en kop kaffe med kolleger i en velfortjent pause, eller på en café med en god ven, men i takt med, at landet blev lukket ned og mange sendt hjem fra arbejde, havde det betydning på vores kaffeindtag.

Nye tal og opgørelse for 2021 viser at niveauet igen er stabilt. 2021 opgørelsen viser at danskernes forbrug lå på en smule mere end 4.5 milliarder kopper kaffe. Det er imponerende for et lille land med små seks millioner indbyggere.

Se udviklingen i antal kopper i årene 2014 til 2021:

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.