Antal kopper

Tiden med corona og meget hjemmearbejde er forbi og det kan måles på kaffeforbruget. Selvom danskerne stabilt har drukket omkring 4.5 milliarder kopper kaffe årligt i de seneste år, så er niveauet i 2022 faldende og lander på et indtag tæt på 4.1 milliarder kopper kaffe.

Det skyldes, at kaffepausen i vores hverdag i høj grad er forbundet med arbejde eller sociale aktiviteter. Vi nyder en kop kaffe med kollegaerne i en velfortjent pause, eller på en café med en god ven. De mængder “out of home” er ikke med i nedenstående opgørelse, som udelukkende viser kaffe købt i supermarkedet.

De nyeste tal og opgørelsen for 2022 ender på et faldende niveau og et forbrug tæt på 4.1 milliarder kopper kaffe. Det er dog stadig et imponerende antal for et lille land med små seks millioner indbyggere.

Se udviklingen i antal kopper i årene 2014 til 2022:

Er du lærer?

Dansk Kaffeinformation stiller gratis tværfagligt undervisningsforløb om kaffe til rådighed. Materialet er udviklet til fagene: geografi, biologi, samfundsfag og historie. Eleverne stifter i arbejdet med materialet bekendtskab med bl.a. handel og råvarer, sundhed, dyrkning og høst samt kaffens historie og rolle i samfundet.