Undervisning

Dansk Kaffeinformation tilbyder gratis undervisningsmateriale til skoleelever – primært mellemtrin og udskoling.

Materialet er revideret i oktober 2014 og udarbejdet i samarbejde med en pædagogiskkonsulent. Materialet opfylder Undervisningsministeriets fælles mål for grundskolens fag og emner.

Kaffebøgerne er fagopdelt og henvender sig til følgende fag:

- DANSK
- GEOGRAFI
- BIOLOGI
- NATUR/TEKNOLOGI

Materialet kan også anvendes i fagene: HISTORIE, SAMFUNDSFAG og/eller som tema i et tværfagligt forløb.

God fornøjelse…