Tværfagligt forløb i Biologi, Geografi, Historie og Samfundsfag

Forløbet er tiltænkt udskolingen (7.-9. klasse) og er et fællesfagligt forløb om kaffe og kaffeproduktion

Undervisningsmateriale

Dansk Kaffeinformation tilbyder gratis undervisningsmateriale til elever i udskolingen.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med en pædagogisk konsulent. Det opfylder desuden Undervisningsministeriets fælles mål for grundskolens fag og emner.


Formål og proces

Forløbet inddrager elementer fra biologi, geografi, historie og samfundsfag. Materialet kan både anvendes inden for hvert enkelt fag eller som et tværfagligt forløb. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med følgende hovedemner:

KAFFENS HISTORIE
Hvordan kom kaffen til Danmark og Europa?
Kaffens sociale betydning.
Kaffetrends – hvorfor og hvordan drikker vi kaffe i Danmark?

HANDEL OG RÅVARER
Kaffens rejse fra bønne til kop.
Prisen på kaffen.
Kaffens betydning for økonomien og befolkningen i de kaffeproducerende lande.

SUNDHED
Koffeins påvirkning på kroppen.
Positive og negative effekter ved koffein.
Forskellen på kaffe og andre koffeinholdige drikke.
Kaffens sundhed – fokus på store folkesygdomme, hvor kaffe har en gavnlig effekt.

DYRKNING OG HØST
Hvordan kaffen gror, høstes og forarbejdes.
Hvad er de primære kaffesorter?
Hvilke elementer er med til at afgøre kaffens smag?

I afsnittet ’Dyrkning og høst’ er der forslag til aktiviteter, hvor eleverne kan stifte bekendtskab med kaffebønnen, risteprocessen samt hvordan man kan gøre brug af kaffegrums til, på bæredygtig vis, at dyrke svampe eller lave sin egen bodyscrub.


Forberedelse

Dansk Kaffeinformation tjekker løbende, om links til eksterne videoer og artikler er relevante og funktionelle. Hvis der mod forventning skulle være såkaldte ’døde links’, kontakt da venligst Dansk Kaffeinformation på mette@thecentral.dk , og vi vil hjælpe med en løsning.

Vælger du at gøre brug af aktiviteterne, er det vigtigt, at du fremskaffer de nødvendige materialer på forhånd. Grønne kaffebønner kan bestilles gratis hos Dansk Kaffeinformation ved at kontakte mette@thecentral.dk. Beregn ca. 7 dage fra bestilling til modtagelse.


Tidsforbrug

Emnet kan køre som et samlet forløb i 4-5 uger alt efter hvor mange lektioner, der bruges pr. uge. Alternativt kan du pille de opgaver ud, du finder relevante.


Organisering

Arbejdsformen i forløbet er meget afvekslende med både opgaveløsning på individuel basis, i grupper og på klasseniveau. Materialet lægger meget op til en undersøgende arbejdsform, hvor eleverne ikke får det hele foræret. Udover de tekster og videomateriale som er tilknyttet, er der også masser af muligheder for at lade eleverne søge på nettet. Materialet består af tekster, infografikker, animationer og videoer som læses/ses, inden de relevante opgaver løses. Visse videoer er udelukkende på engelsk. Disse videoer står ikke på egen hånd, men er et supplement til det dansksprogede materiale. Hvis klassens engelskkundskaber ikke egner sig til brug af engelsksproget materiale, kan du se bort fra dette. Der er en del opgaver, som lægger op til diskussion i grupper eller på klasseniveau. Her har vi sørget for at formulere diskussionsoplægget, så diskussionen har noget at tage afsæt i.

 

 

Opgaver

Materialet centrerer sig om følgende:

Info
Sundhed
Klima
Dyrkning og høst
Handel og råvarer
Kaffens historie