Så vigtig er kaffen i de kaffeproducerende lande

Tekster

Så vigtig er kaffen i de kaffeproducerende lande

Når man kigger på de 10 største kaffeproducenter i verden, ser man hurtigt, at disse lande har helt andre levevilkår og økonomiske forudsætninger end dem, vi har i Danmark 🇩🇰 og Europa 🇪🇺. Selvom flere af landene, især Brasilien 🇧🇷, Indien 🇮🇳 og Colombia 🇨🇴 oplever vækst og økonomisk fremgang, arbejder store dele af befolkningen i landbruget og kaffeproduktionen og har ikke de samme vilkår som i den vestlige verden. Folk, der arbejder i landbruget i de kaffeproducerende lande, er som regel blandt dem med kortest eller ingen uddannelse og med de laveste lønninger.

 

 

I Brasilien udgjorde kaffe næsten 2/3 af al eksport (salg ud af landet) i 60’erne, men i dag er tallet under 5 %. Når dette tal er så lavt samtidig med, at Brasilien er den største kaffeproducent i verden, skyldes det, at brasilianerne selv drikker meget af deres kaffe. I takt med at de er blevet rigere som land, sælger de også mange andre ting end kaffe til resten af verden. Brasilien er altså både den største producent af kaffe og den næststørste kaffeforbrugende nation målt på antal kg kaffe købt i alt. Mere end fem millioner brasilianere er beskæftiget med produktion af kaffe, og landet bidrager med 40 % af verdens samlede kaffeforsyning. Hvis en branche i Danmark beskæftigede en lige så stor andel mennesker som kaffebranchen i Brasilien, ville den have næsten 140.000 mennesker ansat – og hvis de alle boede i en by, ville det være Danmarks fjerdestørste by – i Aalborg bor der 114.194 borgere, og det er inklusiv børn og pensionister.

 

Vietnam 🇻🇳 er den næststørste producent af kaffe i verden med 16 % af den globale produktion. Vietnam er den vigtigste producent af Robusta-kaffe. Produktionen af kaffe i Vietnam skaber jobs til mere end 1 million mennesker ud af en befolkning på 92,7 millioner. I Danmark ville det svare til, at ca. 62.000 mennesker arbejdede inden for det samme område. Hvis de alle boede i én by, ville de være lige så mange som i Randers – Danmarks sjettestørste by.  Til sammenligning er der ifølge Danmarks Statistik 126.005 mennesker, der arbejder med byggeri og anlæg, 33.185 mennesker der arbejder i landbruget, og 76.297 der arbejder i bank- og forsikringsbranchen i Danmark.

 

Det er således tydeligt, at kaffen ikke bare er vigtig for de mange kaffenydere rundt omkring i verden. Det er også en råvare, hvor produktionen giver arbejde til mange mennesker rundt omkring i verden.