Tekster

DANSK
- Legenden om gedehyrden Kaldi
- Kaffens historie
- Kaffedrikkens udbredelse

GEOGRAFI
- Kaffetræet og kaffetræets geografi
- Kaffehandel

BIOLOGI
- Kaffens kemi
- Kaffe og helbred
- Fair trade
- Økologi

NATUR/TEKNOLOGI
- Kaffe kemi
- Kaffe og helbred
- Fair trade
- Økologi i koppen

I de øvrige menupunkter til venstre findes supplerende tekster og information. Det vil også være her eleverne skal finde svar på de spørgsmål som skal besvares i kaffebøgerne.