Hvis kaffen ikke smager

Mange faktorer kan spille ind, hvis kaffen ikke smager som den skal:

Vandets temperatur
Vandet kan enten være for varmt eller koldt. Den optimale temperatur er ca. 96 grader. En for høj temperatur kan resultere i en besk kaffe, mens en for lav temperatur ikke formår at udnytte kaffens aromastoffer optimalt.

Forkert formalingsgrad i forhold til bryggemetoden
Formalingsgraden skal tilpasses den tid, “maskinen” bruger på at aflevere vandet. Jo længere tid, desto finere formalingsgrad.

Forkert kontakttid mellem vand og kaffe
Kaffen løber for hurtigt eller for langsomt igennem kaffen. Et vandgennemløb på ca. 5 minutter er optimalt.

Forholdet mellem kaffemængde og maskinens kapacitet
Specielt i store kaffemaskiner er det vigtigt at tilberede mindst 3/4 af maskinens kapacitet. Ellers bliver kontakttiden mellem kaffe og vand for kort.

Ujævn kaffemængden i filter
Hvis kaffen ligger skråt i filteret, opnår en del af kaffen ikke kontakt med vandet. Sørg derfor for at fordele kaffen jævnt i filteret.

Vandet fordeles ujævnt over kaffen
Sprayhovedet i kaffemaskinen kan være forstoppet – evt. pga. manglende rengøring.

Kaffen opbevares forkert
Opbevar kaffen i en lufttæt eller næsten lufttæt pose eller beholder. Malet kaffe begynder at miste smag allerede efter 4-5 dage. I øvrigt tager kaffe smag fra andre madvarer.

Forkert dosering
Sørg for at kaffen brygges med den rette mængde kaffe i forhold til vand.

Rengøring er et must
Kaffemaskine, stempelkande, m.m. skal være helt ren for at opnå den maksimale smag og aroma. Snavs kan nemt afsætte en dårlig smag på den færdigbryggede kaffe.