Hjertekarsygdom

Der er ikke nogen sammenhæng mellem indtag af filterkaffe og udviklingen af iskæmisk hjertesygdom, forhøjet blodtryk, blodprop eller blødning i hjernen. Dog tyder nye studier på, at filterkaffe kan reducere risikoen for blodprop og hjerneblødning med godt 10 %. Kogekaffe, stempel- og espressokaffe har i nogle undersøgelser fremkaldt en øgning i total- og LDL- kolesterol, som kan øge risikoen for hjertekarsygdomme. Filterkaffe har ikke denne virkning*.

Hjerteforeningens medlemsblad HjerteNyt havde i september 2013 fokus på hjertepatienters kaffevaner. Artiklen kan læses her.

* Kilde: Vidensråd for Forebyggelse