Dyrkning & høst

Fra spire til bønne
Kaffe dyrkes meget forskelligt alt efter i hvilket land og på hvilken egn kaffen gror. Derudover spiller vækstforhold, klima, økonomiske ressourcer samt den menneskelige viden og erfaring en væsentlig rolle. Faktorer som også – i sidste ende – bestemmer kaffens kvalitet.

Moderne dyrkningsmetoder adskiller sig ikke væsentligt fra ældre tiders. Langt størstedelen af det krævende og hårde arbejde ude i kaffeplantagerne, foregår stadigvæk med håndkraft.

Efter høsten skal kaffebønnerne frigøres for frugtkød og hinder og det foregår med hjælp fra to metoder:

Den våde metode
Kaffebærrene føres fra kanaler med rindende vand til en afpulper. En afpulper er et valseværk, hvor frugtkødet fjernes. Herefter føres bønnerne videre til fermenteringstanke. Her undergår bøn-nerne en kontrolleret gæringsproces, som påvirker kaffens smag og giver en mere fyldig, sød og frisk smag. Efter 12-24 timer stopper man processen ved at transportere bønnerne i koldt vand til tørreområ-det, hvor de tørres i solen i 4-5 dage. På de store kaffefarme bruger man tørremas-kiner – store metaltromler, som cirkulerer varm luft – og så er tørretiden kun ca. 24 timer. Den våde metode er en mere nænsom - men også noget dyrere metode – og kræver store vandforsyninger. Den bruges derfor mest på store kaffefarme i Syd- og Centralamerika.

Den tørre metode
Dette er den oprindelige metode, hvor man tørrer kaffebærrene i solen og derefter “knækker” bøn- nerne fri. De hele kaffebær lægges i et tyndt lag og tørres i solen i 2-3 uger på tørrepladser. Kaffebærrene vendes med skrabere ad-skellige gange i løbet af dagen, for at de kan tørre jævnt. For at beskytte bærrene mod fugt om natten, samles de om afte-nen sammen i bunker, der dækkes til. Efter 2-3 uger er frugtkødet tørret ind og bærrene bliver transporteret til afpulperen, hvor frugtkødet fjernes. Til sidst sorteres og klassificeres bønnerne, inden de er klar til gæring og tørring. Kaffe, som er forarbejdet efter den våde metode har en friskere og mere syrlig smag end kaffe, der er forarbejdet efter den tørre metode. Kaffebondens arbejde er nu slut og kaffen sælges til grossister og eksporthand-lere, hvor den kommes i sække a 60 kg (i Colombia pakker man dog i sække a 70 kg) og er klar til at blive handlet med. Faktisk er kaffe den 2. mest solgte vare i verden – efter olie og foran kul, kød, hvede og sukker.